söndag 30 november 2014

Del 2: ME - Myalgisk Encefalomyelit

Diagnosen myalgisk encefalomyelit (ME) är relativt okänd inom svensk sjukvård men används för att särskilja en stor grupp patienter från det mer vida begreppet kroniskt trötthetssyndrom (CFS).
Sjukdomen listades av WHO 1969 och klassas, på grund av stora störningar i centrala nervsystemet, som en neurologisk sjukdom.
Sjukdomen diagnossätts med koden G 93.3. Koden inkluderar termerna: myalgisk encefalomyelit, kroniskt trötthetssyndrom samt trötthetssyndrom efter virussjukdom.

Termen myalgisk encefalomyelit myntades i England på femtiotalet för att beskriva ett utbrott av ett utmattande sjukdomstillstånd som drabbade tidigare friska människor som ett efterspel till virus- och bakterieinfektioner. Begreppet Chronic fatigue syndrom (CFS) tillkom efter ett liknande utbrott i USA på åttiotalet.

Det är angeläget att den begreppsförvirring som fortfarande råder gentemot tidigare beteckningar motverkas genom strikt diagnossättning enligt internationell konsensus. I detta fall de Internationella konsensus kriterierna/ ICC (2011), Kanadakriterierna (2003, 2011) eller Fukada- kriterierna (1994). Såväl sjukdomsetiologi som verksamma behandlingsstrategier kan skilja sig åt för olika patientgrupper inom begreppet CFS, där diagnoskriterierna även varierat med tiden.

Källa: Gotahälsan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna några rader, och mitt tips är att först kopiera det du skrivit eftersom det ofta krånglar när man väl ska publicera det och kanske måste testa igen. Hoppas att det ska funka!