tisdag 18 oktober 2016

Rädda Gottfriesmottagningen!

Följ gärna sidan "Rädda Gottfriesmottagningen" på Facebook, där uppdateras kontinuerligt om soppan kring upphandling av vård för ME-sjuka i Västra Götalandsregionen.

Gottfriesmottagningen har vunnit upphandlingen men nu har VGR ändrat förutsättningarna vilket betyder att 4 av 5 läkare på kliniken inte får behandla patienter med ME eller fibromyalgi!
Att ändra i ett avtal är ett brott mot LOU, lagen om upphandling, men i det här fallet är det framför allt ett jättesvek mot patienterna som behöver dessa kunniga läkare! 

Såhär skriver Rädda Gottfriesmottagningen om det aktuella läget:

Vad är det som Västra Götalandsregionen har ändrat som gör att fyra av fem läkare vid Gottfriesmottagningen inte får arbeta med den upphandling de redan vunnit? Vi har tagit del av några av de mail som begärts ut från VGR. Så här ligger det till:

Västra Götalandsregionen skrev i kravspecifikationen i upphandlingsunderlaget att vårdgivaren i fråga ska ha vissa personalkategorier ”anställda eller ha tillgång till personalen via underleverantör”. Ingenting om att enbart dessa läkare får arbeta med avtalet. Gottfriesmottagningen skriver så här i sitt brev till VGR:

”Gottfries Clinic i sitt anbud redovisat att tillgång finns och kommer att finnas under avtalstiden till samtliga de personalkategorier som listas i förfrågningsunderlagets kravspecifikation. Gottfries Clinic har därutöver tillgång till specialistläkare som är verksamma vid kliniken och som varit så under den tid kliniken varit verksam. Att Gottfries Clinic avsåg att även dessa specialister skall medverka vid utförande av uppdraget framgår av anbudet och har varit känt för VGR. ” 

Trots att VGR kände till detta och godkände Gottfries dyker följande formulering upp i det färdiga avtalet:

”Till undvikande av missförstånd ska Vårdgivaren tillse att endast personal tillhörande ovanstående personalkategorier medverkar vid utförande av det uppdrag som Avtalet avser.”

Att gå från att ”dessa läkare ska finnas” till ”enbart dessa läkare får arbeta med avtalet” är naturligtvis en stor förändring. Särskilt som VGR kände till att majoriteten av läkarna på Gottfriesmottagningen inte har just dessa specialiteter. Ändå hävdar U B, som är handläggare och ansvarig för texten, att ingenting har ändrats. Hon svarar Gottfries:

”Den text som därför lyfts in i avtalsdokumentet är densamma som finns i Kravspecifikationen och helt i enlighet med ursprungstexten i densamma. Vi ser inte något behov av ett möte angående detta…”

Detta är symptomatiskt för hur förvaltningen har betett sig under hela processen. Vi utgår från att även U B kan läsa och ser att det är helt olika formuleringar. Varför sätter förvaltningen, när allt verkade vara färdigt, upp ett sista hinder som gör att patientgruppen blir av med nästan alla kunniga läkare, när vi varit så tydliga med vikten av att läkarna kan sjukdomarna? Och hävdar att ingen förändring gjorts och att frågan därför inte behöver diskuteras?

Se hela inlägget HÄR och glöm inte att 'gilla' sidan!

Snälla VGR, varför gör ni såhär? Vi behöver dessa läkare och har redan stora problem med att få hjälp i primärvården, snälla gör det inte värre! 


2 kommentarer:

Skriv gärna några rader, och mitt tips är att först kopiera det du skrivit eftersom det ofta krånglar när man väl ska publicera det och kanske måste testa igen. Hoppas att det ska funka!